Mẫu bảng lương nhân viên mới nhất

Tải mẫu bảng lương mới nhất với link tải bên dưới. Bài viết sẽ gồm các thông tin về bảng lương, công thức tính toán thuế thu nhập cá nhân.

Mục lục link tải của bảng:

  • Mẫu trắng để người dùng tùy ý chỉnh sửa, thêm bớt
  • Mẫu bảng chấm công tính lương hàng tháng, có công thức
  • Bản Chấm công tính lương Pro: Có lưu lại lịch sử chấm công cùng tính lương

Nội dung liên quan có thể bạn quan tâm:

Mẫu bảng lương nhân viên chung

Mẫu bảng lương hàng tháng trong các công ty sẽ có hầu hết các điểm chung như sau:

  • Lương cơ bản
  • Phụ cấp
  • Bảo hiểm
  • Thuế TNCN
  • Các khoản trừ lại: Tạm ứng, cơm ăn (nếu có), phạt….

 

Mẫu bảng lương nhân viên mới nhất

 

 

Cách giải nén tệp/ file có đuôi .ZIP sau khi tải về máy tính sử dụng: Xem ngay

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG & THANH TOÁN

mẫu bảng lương

Thực ra làm bảng lương không khó, cái khó nhất là bảng chấm công mới đúng. Vì bảng chấm công: ở mỗi đơn vị lại có hình thức chấm công khác nhau, không đồng nhất.

Xem thêm thông tin:

Mẫu file tính lương đơn giản 1 tháng

Mẫu file tính lương 12 tháng

Trong khi đó một khi quy về công chuẩn, thì bảng lương lại không khác nhau gì nhiều.

Tải bảng lương trắng tại đây

Công thức xử lý việc tính thuế TNCN hầu hết đều dùng hàm IF trong excel đơn giản, dễ logic. Các bạn vận dụng cho phù hợp.

=IF(S7<=5000000,S7*0.05,IF(S7<=10000000,S7*0.1-250000,IF(S7<=18000000,S7*0.15-750000,IF(S7<=32000000,S7*0.2-1650000,IF(S7<=52000000,S7*0.25-3250000,IF(S7<=80000000,S7*0.3-5850000,S7*0.35-9850000))))))

Với S7: là tại dòng số 7, cột S – cột thu nhập chịu thuế: Sau khi lấy tổng thu nhập trừ đi các khoản không chịu thuế, giảm trừ gia cảnh.

Với mỗi một mẫu bảng lương khác nhau sẽ có các chỉ tiêu khác nhau và cột

Cách giải nén tệp/ file có đuôi .ZIP sau khi tải về máy tính sử dụng: Xem ngay

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG & THANH TOÁN

 

Mẫu bảng lương nhân viên mới nhất

Link tải bảng tính lương nhân viên

Bảng tính lương nhân viên có công thức, tính theo hàng tháng. Có các chức năng:

  • Chấm công
  • Tính lương

 

Cách giải nén tệp/ file có đuôi .ZIP sau khi tải về máy tính sử dụng: Xem ngay

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG & THANH TOÁN

Mẫu bảng lương nhân viên – Bản PRO hơn khi cho phép lưu lại lịch sử chấm công tính lương của nhiều tháng.

Bạn có thể xem lại lịch sử trong bảng kê chấm công, bảng kê tính lương.

Video hướng dẫn sử dụng chi tiết tại đây:

Cách giải nén tệp/ file có đuôi .ZIP sau khi tải về máy tính sử dụng: Xem ngay

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG & THANH TOÁN

Nội dung liên quan có thể bạn quan tâm:

Leave a Reply