File excel phân tích báo cáo tài chính – Free

Mẫu File excel phân tích báo cáo tài chính tải miễn phí được phát hành bởi WPRO.vn.

Báo cáo tài chính được coi là việc rất quan trọng ảnh hưởng trực tiếp đối với sự phát triển của công ty.

Có được báo cáo là có được thông tin liên quan đến hoạt động tài chính của doanh nghiệp như: Tài sản, nợ, vốn chủ sở hữu, dòng tiền…

Doanh nghiệp muốn phát triển vững mạnh, thì báo cáo cần được trung thực, đúng, chính xác. Báo cáo giúp nhà quản trị có hướng đi đúng để hoạch định mở rộng doanh nghiệp.

CẬP NHẬT THÔNG TIN MỚI:

Mẫu kế hoạch doanh thu

Kế hoạch chi phí: Sản xuất, Nhân sự, Marketing…

7 bước lập kế hoạch nhân sự: Đơn giản – Hiệu quả

Kế hoạch kinh doanh năm cho doanh nghiệp, Startup, tự kinh doanh

Phần mềm quản trị và phân tích chi phí bằng Excel.

Hãy cùng tìm hiểu bài viết.

1. Kết quả kinh doanh file excel báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính là bộ báo cáo bao gồm: Kết quả kinh doanh, cân đối kế toán, lưu chuyển tiền tệ, Thuyết minh báo cáo tài chính. Cùng xem chi tiết.

Chỉ tiêu tính để có một báo cáo kinh doanh bao gồm:

 • Doanh thu bán hàng và CCDV
 • Giá vốn hàng bán
 • Lợi nhuận gộp về BH và CCDV
 • Lợi nhuận tài chính
 • Các khoản lợi nhuận khác.
 • Tổng lợi nhuận trước thuế
 • Sau thuế.
 • Các quý/ năm.
 • Tăng trưởng

kết quả báo cáo

File excel phân tích báo cáo tài chính – Miễn phí

File excel phân tích báo cáo tài chính

2. Chỉ tiêu tài sản trên bảng cân đối kế toán.

Để quản lý tài sản cần các chỉ tiêu sau:

 • Tổng tài sản lưu động ngắn hạn
 • Tổng tài sản
 • Nợ ngắn hạn
 • Tổng nợ
 • Vốn chủ sở hữu
 • Nợ phải trả
 • Quý/ tháng/ năm
 • Sức tăng trưởng của từng chỉ tiêu

File phân tích báo cáo tài chính

XEM THÊM ỨNG DỤNG EXCEL TRONG QUẢN LÝ

Quản lý kho Công trình xây dựng

Quản lý kho vật tư – thiết bị xây dựng

Mẫu file bán hàng sắt thép bằng excel – tải free

File excel quản lý kinh doanh thiết bị điện nước

Quản lý bán hàng cát, than, đá  bằng excel – tải miễn phí

3. Các chỉ số tài chính trong file phân tích báo cáo tài chính.

Để quản lý chỉ số tài chính cần một số chỉ tiêu sau:

 • HS nợ phải trả/ TS
 • Nợ/ VCSH
 • HS sinh lời/ tài sản ROA (%)
 • HS sinh lời/ Vốn CSH ROE (%)
 • Biên lợi nhuận ROS (%)
 • Hệ số thanh toán tạm thời
 • Vòng quay vốn lưu động
 • Vòng quay nợ phải trả
 • Một số chỉ tiêu khác

phân tích báo cáo tài chính bằng excel

Tương tự như trên, báo cáo tài chính theo năm sẽ được tổng hợp dữ liệu từ các báo cáo chi tiết ngày/ tuần/ tháng/ quý.

DỊCH VỤ THIẾT KẾ FILE EXCEL, PHẦN MỀM QUẢN LÝ CHUYÊN NGHIỆP: XEM CHI TIẾT

HƯỚNG DẪN MUA VÀ THÔNG TIN THANH TOÁN DỊCH VỤ: CLICK XEM

Và bạn sẽ có một báo cáo hoàn chỉnh, đầy đủ thông tin nhất phục vụ cho hoạt động kinh doanh.

File excel phân tích báo cáo tài chính – Miễn phí

File excel phân tích báo cáo tài chính

Leave a Reply