Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Thu chi doanh nghiệp nội bộ WPRO

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Thu chi doanh nghiệp nội bộ WPRO.

NHÓM 01: CÀI ĐẶT VÀ CẤU HÌNH THÔNG TIN TRÊN PHẦN MỀM

NHÓM 02: NHẬP/ SỬA/ XÓA DỮ LIỆU THU CHI

NHÓM 03: XEM BÁO CÁO, IN PHIẾU THU CHI

NHÓM 04: TÍNH NĂNG KHÁC

NHÓM 05: WPRO.VN – TÙY CHỈNH

 

NHÓM 06: MỘT SỐ LỖI NHỎ HAY GẶP

 • Hướng dẫn reset khi khách bị lỗi Runtime Error 13

Bạn tham khảo bài viết hướng dẫn sau để Reset cài đặt trong máy tính sẽ hết lỗi này các bạn nhé: https://wpro.vn/reset/

 

Hướng dẫn sử dụng Phần mềm Thu chi doanh nghiệp nội bộ WPRO

 

 1. Đường dẫn sao lưu: Vị trí lưu trữ các bản sao lưu của Phần mềm sau khi tắt Phần mềm đã được đồng bộ.
 2. Tạo kỳ mới: Tính toán và chuyển toàn bộ dữ liệu đang dùng của kỳ nhập liệu hiện tại thành số dư đầu kỳ mới tại danh mục “tồn đầu kỳ’. Phần nhập liệu như phiếu nhập/ xuất/ thu /chi sẽ được cải tạo lại để bắt đầu một kỳ nhập liệu mới.
 3. Khôi phục dữ liệu backup (Sao lưu): Trong trường hợp phần mềm có vấn đề, chuyển máy hoặc một sự cố, rủi ro nào đó xảy đến. Chúng ta khôi phục dữ liệu được sao lưu tại mục số 1 (nêu trên) có đường dẫn lưu trữ để khôi phục.
 4. Xóa dữ liệu của phần mềm: Phần mềm bạn không muốn dùng nữa, hoặc mới chỉ dùng thử chưa nhập chính – Bạn muốn xóa dữ liệu đó đi, hãy ấn vào đây. Phần mềm sẽ chỉ định các mục bạn sẽ được phép xóa bao gồm: Tất cả hoặc chi tiết.
 5. Máy in hóa đơn: Kết nối với máy in đã được cài đặt sẵn với thiết bị máy tính.
 6. Khổ giấy in: Chọn khổ giấy cần in: A4, A5, BILL…
 7. Số bản copy khi in: Lựa chọn số bản in
 8. Quản lý tài khoản đăng nhập: Cài đặt mật khẩu pass trong file
 9. Chặn nhiều người cùng nhập: Nhập mật khẩu quản lý người khác dùng.
 10. Số thập phân cho cột số lượng: Cho phép số lượng chữ số được hiển thị sau dấy phảy “,”
 11. Chạy lại giá vốn: giá vốn sẽ được thay đổi tính tới thời điểm chạy lại
 12. Cài đặt khác: Tính năng khác của phần mềm được tích hoạt: Ghi chú, cài đặt, thông tin khác

Leave a Reply